Υποβολή Σχεδίου Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων στο Δήμο Δυτικής Μάνης

Η ScienTra ανέπτυξε και υπέβαλλε με επιτυχία το Σχέδιο Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων του Δήμου Δυτικής Μάνης.

Ευχαριστούμε το Δήμο Δυτικής Μάνης για την εμπιστοσύνη και συνεχίζουμε το σχεδιασμό βιώσιμων και καινοτόμων συγκοινωνιακών λύσεων.