Έργα

SMAPE-Shared Mobility Action Programmes Exchange

Αντικείμενο του παρόντος έργου αποτελεί η υποστήριξη του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Βορείου Αιγαίου στο πλαίσιο συμμετοχής του ως εταίρου στο Ευρωπαϊκό ερευνητικό έργο “SMAPE – Shared Mobility Action Programmes Exchange” του Προγράμματος Interreg Europe. Οι κύριες δράσεις περιλαμβάνουν: Χρηματοδότης: Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Βορείου Αιγαίου (συγχρηματοδότηση ΕΤΠΑ ΕΕ και Εθνικοί πόροι)

Μελέτη προσδιορισμού απαιτούμενου αριθμού θέσεων στάθμευσης αυτοκινήτων αναλόγως των χρήσεων και του μεγέθους των κτηρίων (για την αναθεώρηση των δεικτών στο ΠΔ 111/2004)

Αντικείμενο του έργου είναι ο προσδιορισμός επικαιροποιημένων δεικτών απαιτούμενων θέσεων στάθμευσης, ώστε να αποτελέσουν τη βάση για την αλλαγή του Προεδρικού Διατάγματος 111/2004, καθώς και η ενσωμάτωση επιπλέον ποιοτικών και ποσοτικών μεταβλητών που αφορούν την συσχέτιση των αναγκών στάθμευσης με την διείσδυση στα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς και τον τρόπο μετακίνησης.

Διερεύνηση κυκλοφοριακών παρεμβάσεων για την ανάπλαση του περιμετρικού δακτυλίου του κέντρου της Σπάρτης

Αντικείμενο της παρούσας μελέτης είναι η διερεύνηση των κυκλοφοριακών παρεμβάσεων στο πλαίσιο της ανάπλασης του περιμετρικού δακτυλίου που πρόκειται να πραγματοποιηθεί στο κέντρο της Σπάρτης. Πιο συγκεκριμένα, διερευνήθηκαν οι διάφορες εναλλακτικές για την εξεταζόμενη περιοχή προκειμένου να προκύψει η βέλτιστη προτεινόμενη λύση προς υλοποίηση.

Κυκλοφοριακή μελέτη στο πλαίσιο ανάπλασης δικτύου πεζοδρομίων και ποδηλατοδρόμου στο Δήμο Επιδαύρου

Αντικείμενο της παρούσας μελέτης είναι η μελέτη κυκλοφοριακών επιπτώσεων από τις υπό διαμόρφωση αναπλάσεις πεζοδρομίων που θα υλοποιηθούν καθώς και της διαμόρφωσης ποδηλατοδρόμου.

Διερεύνηση ανάπτυξης πράσινων και έξυπνων κόμβων κινητικότητας (mobility hubs) σε επιλεγμένες εγκαταστάσεις της ΣΤΑΣΥ Α.Ε.

Αντικείμενο της παρούσας μελέτης είναι η διερεύνηση της ανάπτυξης πράσινων και έξυπνων κόμβων κινητικότητας (Mobility hubs) σε 2 επιλεγμένες υπέργειες εγκαταστάσεις της ΣΤΑΣΥ Α.Ε.:
-ΤΡΑΜ: Ασκληπιείο Βούλας
-Γραμμή 1: Ηράκλειο

Κυκλοφοριακή Μελέτη στη Δημοτική Ενότητα Δροσιάς του Δήμου Διονύσου

Αντικείμενο της παρούσας μελέτης αποτελεί η ανάπτυξη κυκλοφοριακής μελέτης στη Δημοτική Ενότητα Δροσιάς στο Δήμο Διονύσου.

Μελέτη εφαρμογής Περιοδικής/ Εποχιακής Πεζοδρόμησης στο κέντρο του Αγίου Νικολάου

Αντικείμενο της μελέτης είναι η εξέταση ζητημάτων οργάνωσης κυκλοφορίας και στάθμευσης για την εφαρμογή περιοδικής πεζοδρόμησης στο κέντρο του Αγίου Νικολάου ώστε να προταθούν αποτελεσματικά μέτρα για τη βέλτιστη εξυπηρέτηση των κατοίκων και των επισκεπτών, διατηρώντας παράλληλα την απρόσκοπτη κίνηση και εξασφαλίζοντας την οδική ασφάλεια στους δρόμους. Οι κύριες δράσεις περιλαμβάνουν: Χρηματοδότης: Δήμος Αγίου Νικολάου

Κυκλοφοριακή μελέτη για τον σχεδιασμό και την έγκριση διέλευσης υπερμεγεθών οχημάτων μεταφοράς ανεμογεννητριών προς το αιολικό πάρκο στη θέση «Τσιρίφι», Δήμου Ερυμάνθου, Π.Ε. Αχαΐας

Αντικείμενο της μελέτης είναι η διερεύνηση και ο ορισμός των κυκλοφοριακών απαιτήσεων με σκοπό την ασφαλή διέλευση των υπερμεγεθών οχημάτων μεταφοράς ανεμογεννητριών προς το αιολικό πάρκο στη θέση «Τσιρίφι» του Δήμου Ερυμάνθου της Π.Ε. Αχαΐας. Οι κύριες δράσεις περιλαμβάνουν: Χρηματοδότης: Ζέφυρος ΕΠΕ

Μελέτη Προσβασιμότητας Νέου Ιστορικού και Λαογραφικού Μουσείου Δημητσάνας

Αντικείμενο της παρούσας μελέτης είναι η εξασφάλιση αυτόνομης και ασφαλούς προσπέλασης έως την είσοδο του Νέου Μουσείου από άτομα με αναπηρία ή εμποδιζόμενα άτομα και την εξυπηρέτηση αυτών. Οι κύριες δράσεις περιλαμβάνουν: Χρηματοδότης: Διαδυνεδριακό και Πολιτιστικό κέντρο Δημητσάνας

Μελέτη χωροθέτησης θέσεων φόρτισης ηλεκτρικών λεωφορείων σε αμαξοστάσια

Αντικείμενο της μελέτης είναι η κυκλοφοριακή οργάνωση και η χωροθέτησης θέσεων φόρτισης ηλεκτρικών λεωφορείων σε αμαξοστάσια της ΟΣΥ και πιο συγκεκριμένα στα αμαξοστάσια: Πέτρου Ράλλη, Αττικής, Ρουφ, Αγίου Ιωάννη Ρέντη, Βοτανικού, Αγίου Δημητρίου.

Μελέτη σχεδιασμού Αστικών και Υπεραστικών οδικών επιβατικών γραμμών

Αντικείμενο της μελέτης είναι ο σχεδιασμός των Αστικών και Υπεραστικών οδικών επιβατικών γραμμών της Περιφέρειας Πελοποννήσου σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Νόμου Ν 4974/2022

Κυκλοφοριακή Μελέτη Δήμου Δυτικής Μάνης

Αντικείμενο της παρούσας μελέτης αποτελεί η ανάπτυξη κυκλοφοριακής μελέτης στο πλαίσιο της οποίας θα εξετασθούν ενδελεχώς ζητήματα κυκλοφορίας, στάθμευσης και οδικής ασφάλειας του Δήμου Δυτικής Μάνης. Οι κύριες δράσεις περιλαμβάνουν: Καταγραφή και αξιολόγηση της υφιστάμενης κατάστασης Προτάσεις Κυκλοφοριακής Οργάνωσης Διαχείριση Στάθμευσης Βελτίωση Οδικής Ασφάλειας Υποστήριξη σε λοιπά συγκοινωνιακά ζητήματα της περιοχής μελέτης Χρηματοδότης: Δήμος Δυτικής […]

Σχεδιασμός και αναδιάρθρωση λειτουργίας συστήματος καθαριότητας του Δήμου Φιλοθέης/Ψυχικού

Aντικείμενο της παρούσας μελέτης είναι η καταγραφή, αναδιάρθρωση και επανασχεδιασμός του συστήματος καθαριότητας του Δήμου Φιλοθέης/Ψυχκού με στόχο τη βέλτιστη λειτουργία του. Προς αυτή την κατεύθυνση, η βελτιστοποίηση των διαδρομών των απορριμματοφόρων και οδοκαθαριστών απαιτεί μια διαδικασία η οποία υιοθετεί μεθοδολογία με συγκεκριμένα βήματα, εργαλεία έρευνας, και στόχους για την αποδοτική και αποτελεσματική αξιοποίηση των […]

Μελέτη κυκλοφοριακής ρύθμισης της οδού Καλλιστράτους του Δήμου Ανατολικής Σάμου

Αντικείμενο της παρούσας μελέτης είναι η μελέτη κυκλοφοριακής ρύθμισης στην οδό Καλλιστράτους του Δήμου Ανατολικής Σάμου στο τμήμα από την οδό Σαμίων Αγωνιστών έως την οδό Θέμου Στεφανίδη Οι Κύριες δράσεις περιλαμβάνουν: Αποτύπωση της υφιστάμενης κατάστασης και ανάλυση της κυκλοφορίας Διερεύνηση σχεδίου φωτεινής σηματοδότησης περιλαμβάνοντας το σηματοδοτικό πρόγραμμα (χρόνους φαναριών) και σχέδιο τοποθέτησης των φωτεινών […]

Αρχιτεκτονικός Διαγωνισμός για την κατασκευή του Αρχαιολογικού Μουσείου Αθηνών

Ως αντικείμενο του διαγωνισμού ορίζεται η δημιουργία του Αρχαιολογικού Μουσείου Αθηνών, η ανάγκη ίδρυσης του οποίου έχει διατυπωθεί ήδη από το 1989 σε Υπουργική Απόφαση της Μελίνας Μερκούρη. Η ανέγερση του Μουσείου επρόκειτο να πραγματοποιηθεί στην Ακαδημία Πλάτωνος σε χώρο που έχει χωροθετηθεί από το 2002 και μέλλει να φιλοξενήσει πλούτο ευρημάτων απ’ το αθηναϊκό άστυ.

Οι κύριες δράσεις περιλαμβάνουν:

Σχέδιο έκτακτων κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στο πλαίσιο της «2023 Ελευσίνα Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης»

Αντικείμενο της παρούσας μελέτης αποτελεί η ανάπτυξη των απαραίτητων κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στο πλαίσιο των εκδηλώσεων έναρξης της «2023 Ελευσίνα Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης» και η μετέπειτα εφαρμογή του.

Οι κύριες δράσεις περιλαμβάνουν:

Σχέδια Αστικής Προσβασιμότητας

Συμμετοχή στην ομάδα έργου σε περισσότερα από 4 Σχέδια Αστικής Προσβασιμότητας σε Ελληνικούς Δήμους.

Οι κύριες δράσεις περιλαμβάνουν:

Σχέδια Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων

Συμμετοχή στην ομάδα έργου σε περισσότερα από 18 Σχέδια Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων σε Ελληνικούς Δήμους.

Οι κύριες δράσεις περιλαμβάνουν:

Οικονομοτεχνική μελέτη σκοπιμότητας / βιωσιμότητας υπόγειου χώρο στάθμευσης στο παλιό κολυμβητήριο Αλεξανδρούπολης

Αντικείμενο της μελέτης αποτελεί η ανάπτυξη οικονομοτεχνικής μελέτης βιωσιμότητας για την κατασκευή και λειτουργία υπόγειου χώρου στάθμευσης στο παλιό κολυμβητήριο Αλεξανδρούπολης.

Οι κύριες δράσεις περιλαμβάνουν:

Μελέτη περίπτωσης (case study) ειδικότητας συγκοινωνιολόγου στους οικισμούς Δίλοφο, Τσεπέλοβο, Πάπιγκο του Ζαγορίου

Εκπόνηση συγκοινωνιακής μελέτης περίπτωσης η οποία πραγματοποιήθηκε σε τρεις οικισμούς του Ζαγορίου, συγκεκριμένα το Πάπιγκο, το Δίλοφο και το Τσεπέλοβο, καθώς και στο ευρύτερο περιβάλλον τους.

Οι κύριες δράσεις περιλαμβάνουν:

Διερεύνηση κυκλοφοριακών παρεμβάσεων στην οδό Πατρόκλου του Δήμου Ιλίου

Aντικείμενο της μελέτης είναι η διερεύνηση εναλλακτικών λύσεων ανάπλασης της οδού Πατρόκλου στο τμήμα από οδό την οδό Πριάμου έως την οδό Μενελάου.

Οι κύριες δράσεις περιλαμβάνουν:

Αρχιτεκτονικός Διαγωνισμός Ε.Υ.Δ.Α.Π.

Συμμετοχή στον αρχιτεκτονικό διαγωνισμό της Ε.Υ.Δ.Α.Π. Α.Ε. για την ανέγερση κτηριακών εγκαταστάσεων, με σκοπό τη συστέγαση των υπηρεσιών της Ε.Υ.Δ.Α.Π. Α.Ε. και διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου στο ακίνητο επί της οδού Ωρωπού 156 στο Γαλάτσι.

Οι κύριες δράσεις περιλαμβάνουν:

Τροποποίηση – επαναπρογραμματισμός φωτεινής σηματοδότησης

Εκπόνηση μελετης τροποποίησης των υφιστάμενων σηματοδοδικών προγραμμάτων στους κόμβους Βασ. Γεωργίου – Αριστομένους, Βασ. Γεωργίου – Φαρών και Βασ. Γεωργίου – Ακρίτα, καθώς και εκπόνηση μελέτης συντονισμού μεταξύ των κόμβων αυτών.

Οι κύριες δράσεις περιλαμβάνουν:

Ανάλυση oδικών ατυχημάτων E.O Αντιρρίου – Ιωαννίνων

Αντικείμενο της παρούσας μελέτης είναι η μακροσκοπική ανάλυση οδικών ατυχημάτων στην παλαιά Εθνική οδό Αντιρρίου – Ιωαννίνων για το χρονικό διάστημα 2009-2016, βασισμένη τόσο στον απόλυτο αριθμό των θανατηφόρων ατυχημάτων και των παθόντων σε αυτά όσο και σε αντίστοιχους δείκτες σοβαρότητας και επικινδυνότητας με βάση τα διανυόμενα οχηματοχιλιόμετρα.

Οι κύριες δράσεις περιλαμβάνουν:

Μελέτη Κυκλικού Κόμβου στο Λιμένα Καλαμάτας

Αντικείμενο της Μελέτης αποτελεί η διερεύνηση κατασκευής κόμβου κυκλικής κίνησης στη διασταύρωση των οδών Ψαρών και Αναλήψεως (μπροστά από το πολυκατάστημα “Jumbo”) και η αποτύπωση της υφιστάμενης οριζόντιας και κατακόρυφης σήμανσης και θέσεων στάθμευσης της χερσαίας ζώνης λιμένα Καλαμάτα επί των οδών Ψαρών, Αναλήψεως, Τσαμαδού και Ναυαρίνου έως τη διασταύρωση με την ανώνυμη δημοτική οδό […]

Μελέτη Κυκλοφορίας – Οδικής Ασφάλειας

Παροχή συγκοινωνιακών υπηρεσιών που αφορούν την ασφαλή και βέλτιστη κυκλοφοριακή ροή των βαρέων οχημάτων εντός του εργοστασίου Σχηματάρι Mega-Plant της εταιρίας Coca-Cola 3E.

Στρατηγική Μελέτη Σχεδιασμού Μεταφορών

Συμμετοχή στο στρατηγικό έργο «Support to BiH in upgrading BiH Framework Transport Strategy and related documents», το οποίο σαν στόχο έχει να μεταρρυθμίσει το στρατηγικό πλαίσιο του τομέα των μεταφορών στην Βοσνία-Ερζεγοβίνη.

Οι κύριες δράσεις περιλαμβάνουν:

Μελέτη Σήμανσης

Μελέτη Οριζόντιας και Κατακόρυφης Ρυθμιστικής και Πληροφοριακής Σήμανσης Υπόγειων Χώρων Στάθμευσης στο υπό ανέγερση κτήριο του ομίλου Olympia Group επί των οδών Σφιγγός και Θηβαϊδος στην Κηφισιά.

Οι κύριες δράσεις περιλαμβάνουν: