Έργα

Αρχιτεκτονικός Διαγωνισμός για την κατασκευή του Αρχαιολογικού Μουσείου Αθηνών

Ως αντικείμενο του διαγωνισμού ορίζεται η δημιουργία του Αρχαιολογικού Μουσείου Αθηνών, η ανάγκη ίδρυσης του οποίου έχει διατυπωθεί ήδη από το 1989 σε Υπουργική Απόφαση της Μελίνας Μερκούρη. Η ανέγερση του Μουσείου επρόκειτο να πραγματοποιηθεί στην Ακαδημία Πλάτωνος σε χώρο που έχει χωροθετηθεί από το 2002 και μέλλει να φιλοξενήσει πλούτο ευρημάτων απ’ το αθηναϊκό άστυ.

Οι κύριες δράσεις περιλαμβάνουν:

Σχέδιο έκτακτων κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στο πλαίσιο της «2023 Ελευσίνα Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης»

Αντικείμενο της παρούσας μελέτης αποτελεί η ανάπτυξη των απαραίτητων κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στο πλαίσιο των εκδηλώσεων έναρξης της «2023 Ελευσίνα Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης» και η μετέπειτα εφαρμογή του.

Οι κύριες δράσεις περιλαμβάνουν:

Σχέδια Αστικής Προσβασιμότητας

Συμμετοχή στην ομάδα έργου σε περισσότερα από 4 Σχέδια Αστικής Προσβασιμότητας σε Ελληνικούς Δήμους.

Οι κύριες δράσεις περιλαμβάνουν:

Σχέδια Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων

Συμμετοχή στην ομάδα έργου σε περισσότερα από 18 Σχέδια Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων σε Ελληνικούς Δήμους.

Οι κύριες δράσεις περιλαμβάνουν:

Οικονομοτεχνική μελέτη σκοπιμότητας / βιωσιμότητας υπόγειου χώρο στάθμευσης στο παλιό κολυμβητήριο Αλεξανδρούπολης

Αντικείμενο της μελέτης αποτελεί η ανάπτυξη οικονομοτεχνικής μελέτης βιωσιμότητας για την κατασκευή και λειτουργία υπόγειου χώρου στάθμευσης στο παλιό κολυμβητήριο Αλεξανδρούπολης.

Οι κύριες δράσεις περιλαμβάνουν:

Μελέτη περίπτωσης (case study) ειδικότητας συγκοινωνιολόγου στους οικισμούς Δίλοφο, Τσεπέλοβο, Πάπιγκο του Ζαγορίου

Εκπόνηση συγκοινωνιακής μελέτης περίπτωσης η οποία πραγματοποιήθηκε σε τρεις οικισμούς του Ζαγορίου, συγκεκριμένα το Πάπιγκο, το Δίλοφο και το Τσεπέλοβο, καθώς και στο ευρύτερο περιβάλλον τους.

Οι κύριες δράσεις περιλαμβάνουν:

Διερεύνηση κυκλοφοριακών παρεμβάσεων στην οδό Πατρόκλου του Δήμου Ιλίου

Aντικείμενο της μελέτης είναι η διερεύνηση εναλλακτικών λύσεων ανάπλασης της οδού Πατρόκλου στο τμήμα από οδό την οδό Πριάμου έως την οδό Μενελάου.

Οι κύριες δράσεις περιλαμβάνουν:

Αρχιτεκτονικός Διαγωνισμός Ε.Υ.Δ.Α.Π.

Συμμετοχή στον αρχιτεκτονικό διαγωνισμό της Ε.Υ.Δ.Α.Π. Α.Ε. για την ανέγερση κτηριακών εγκαταστάσεων, με σκοπό τη συστέγαση των υπηρεσιών της Ε.Υ.Δ.Α.Π. Α.Ε. και διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου στο ακίνητο επί της οδού Ωρωπού 156 στο Γαλάτσι.

Οι κύριες δράσεις περιλαμβάνουν:

Τροποποίηση – επαναπρογραμματισμός φωτεινής σηματοδότησης

Εκπόνηση μελετης τροποποίησης των υφιστάμενων σηματοδοδικών προγραμμάτων στους κόμβους Βασ. Γεωργίου – Αριστομένους, Βασ. Γεωργίου – Φαρών και Βασ. Γεωργίου – Ακρίτα, καθώς και εκπόνηση μελέτης συντονισμού μεταξύ των κόμβων αυτών.

Οι κύριες δράσεις περιλαμβάνουν:

Ανάλυση oδικών ατυχημάτων E.O Αντιρρίου – Ιωαννίνων

Αντικείμενο της παρούσας μελέτης είναι η μακροσκοπική ανάλυση οδικών ατυχημάτων στην παλαιά Εθνική οδό Αντιρρίου – Ιωαννίνων για το χρονικό διάστημα 2009-2016, βασισμένη τόσο στον απόλυτο αριθμό των θανατηφόρων ατυχημάτων και των παθόντων σε αυτά όσο και σε αντίστοιχους δείκτες σοβαρότητας και επικινδυνότητας με βάση τα διανυόμενα οχηματοχιλιόμετρα.

Οι κύριες δράσεις περιλαμβάνουν:

1 2