Υπηρεσίες

Κυκλοφοριακές μελέτες
Μελέτες στάθμευσης
Σχέδια Αστικής Προσβασιμότητας (ΣΑΠ)
Σχέδια Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (ΣΦΗΟ)
Σχέδια Βιώσιμης Αστικής Κινητκότητας (ΣΒΑΚ)
Επιθεωρήσεις – Έλεγχοι Οδικής Ασφάλειας
Σχεδιασμός Κόμβων
Μελέτες Κόστους – Ωφέλειας (CBA)
Κυκλοφοριακές Μετρήσεις – Έρευνες Ερωτηματολογίων
Εφαρμογή Parkey

Συνεργασίες

Ιδιωτικοί Φορείς

Δημόσιοι Φορείς

Φορείς Χρηματοδότησης Έρευνας

Νέα

Η ScienTra στην 87η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης 2023

Η ScienTra έδωσε δυναμικό παρόν στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης 2023 (87η Δ.Ε.Θ.) συμμετέχοντας ως εκθέτης στο περίπτερο του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων σαν μέλος του Elevate Greece. Πέρα από τη διάδραση με τους επισκέπτες και άλλους φορείς και επιχειρήσεις, η ScienTra σαν start-up του Elevate Greece πραγματοποίησε και παρουσίαση (pitchdeck) στο stage του περιπτέρου. Στον […]

H Scientra στο 1ο SmartCities Expo στο Ζάππειο, 16-17 Ιουνίου 2023

Η ScienTra έλαβε μέρος στην πρώτη ενιαία Έκθεση Smart Cities η οποία έλαβε χώρα στο Ζάππειο Μέγαρο στις 16-17 Ιουνίου 2023 παρουσιάζοντας το Parkey. Ο στόχος της έκθεσης ήταν η δημιουργία ενός σημείου αναφοράς στο οποίο θα συναντώνται όσες και όσοι ενδιαφέρονται για τον χώρο των «Έξυπνων Πόλεων» για να ενημερώνονται, να ανταλλάσσουν απόψεις, να […]