Συντομή Παρουσίαση

Η εταιρεία ScienTra Consulting Engineers ΙΚΕ ιδρύθηκε το 2021 με σκοπό την παροχή εξειδικευμένων συγκοινωνιακών υπηρεσιών σε επιχειρήσεις και οργανισμούς του Ιδιωτικού και Δημόσιου Τομέα.

Η ScienTra με θεμέλιο το υψηλό επιστημονικό επίπεδο σε διάφορους τομείς της επιστήμης των Μεταφορών, έχει στόχο το σχεδιασμό βιώσιμων και καινοτόμων συγκοινωνιακών λύσεων.

Στη ScienTra εξελίσσουμε την Επιστήμη των Μεταφορών συμμετέχοντας σε ανταγωνιστικά Διεθνή και Ελληνικά ερευνητικά έργα.