Πώς λειτουργεί?

Αντιμετωπίζοντας τους περιορισμούς όλων των παρόμοιων εφαρμογών, το ParKey είναι η 1η εφαρμογή που δίνει τη δυνατότητα στους χρήστες να έχουν μια σαφή απεικόνιση της ζήτησης στάθμευσης σε όλη την ευρύτερη περιοχή γύρω από τον τελικό προορισμό τους!

Αυτό πραγματοποιείται μέσω αξιοποίησης μεθόδων τεχνητής νοημοσύνης (ζήτηση κυκλοφορίας, οδηγική συμπεριφορά) και λύσεων βελτιστοποίησης με χρήση του λογισμικού GIS και κατάλληλων τεχνικών μοντελοποίησης.

Δεν χρειάζονται αισθητήρες, δεν απαιτείται εγκατάσταση / εξοπλισμός / συντήρηση.