Ποιους αφορά?

α) πολίτες που χρησιμοποιούν ιδιωτικό αυτοκίνητο κυρίως σε πυκνοκατοικημένες αστικές περιοχές

β) Δημόσιες Αρχές (Δήμοι, Περιφέρειες, κλπ.)

γ) Επιστήμονες & Ερευνητές σε Πανεπιστήμια & Ινστιτούτα

δ) Εταιρείες με έργα σχετικά με την κυκλοφορία

ε) Ιδιωτικές επιχειρήσεις χώρων στάθμευσης επί πληρωμή

Η εφαρμογή Parkey μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε κάθε πόλη παγκοσμίως και από κάθε χρήστη!