Η ScienTra μέλος του  Elevate Greece

Η ScienTra είναι στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει ότι έπειτα από αξιολόγηση, έγινε επίσημα αποδεκτή ως μέλος του εθνικού μητρώου Elevate Greece, επίσημου Ελληνικού Οικοσυστήματος Νεοφυών Επιχειρήσεων.

Το Elevate Greece είναι μια πρωτοβουλία με σκοπό την χαρτογράφηση νεοφυών επιχειρήσεων και την υποστήριξη της ανάπτυξής τους, καλλιεργώντας ένα ισχυρό οικοσύστημα καινοτομίας στην πορεία.

Βασικοί στόχοι του Elevate Greece:

  • Δημιουργία Εθνικού Μητρώου Νεοφυών Επιχειρήσεων
  • Χαρτογράφηση του ελληνικού Οικοσυστήματος των νεοφυών επιχειρήσεων
  • Παρακολούθηση της πορείας των νεοφυών επιχειρήσεων στη βάση κρίσιμων δεικτών (KPIs) και δημιουργία συστήματος παρακολούθησης όλου του ελληνικού οικοσυστήματος μέσω ειδικού πίνακα διαχείρισης πληροφοριών των εταιρειών.
  • Ευκαιρίες δικτύωσης με άλλες startups αλλά και εδραιωμένες επιχειρήσεις
  • Οι ενδιαφερόμενοι επενδυτές μπορούν να ανακαλύπτουν καινοτόμες εταιρείες και το ανθρώπινο δυναμικό που στηρίζει το εγχείρημα.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το Elevate Greece: https://elevategreece.gov.gr/