Κυκλοφοριακές Μετρήσεις – Έρευνες Ερωτηματολογίων

Οι κυκλοφοριακές μετρήσεις παίζουν πολύ σημαντικό ρόλο στη συνολική λειτουργικότητα των δρόμων και γενικότερα των πόλεων, αφού μπορούν να βοηθήσουν στην ανάπτυξη διαφορετικών λύσεων οδοποιίας και διαχείρισης της κυκλοφορίας. Κύριος στόχος των κυκλοφοριακών μελετών είναι να παρέχεται στους οδηγούς ασφαλής και αποτελεσματική κυκλοφορία.

Οι κύριες δράσεις περιλαμβάνουν:

  • Μετρήσεις κυκλοφορίας
  • Έρευνες Προέλευσης-Προορισμού
  • Έρευνες ερωτηματολογίων (Μέθοδος δεδηλωμένη προτίμησης)
  • Μετρήσεις στάθμευσης
  • Μετρήσεις πεζών
  • Ιεράρχιση οδικού δικτύου