Επιθεωρήσεις – Έλεγχοι Οδικής Ασφάλειας

Οι έλεγχοι Οδικής Ασφάλειας (ΕΟΑ) αποτελούν ένα αποτελεσματικό εργαλείο για τη βελτίωση της ασφάλειας μιας οδού τόσο στο στάδιο του σχεδιασμού όσο και σε αυτό της λειτουργίας. Στο πλαίσιο των Ελέγχων Οδικής Ασφάλειας περιλαμβάνεται η επιθεώρηση και εξέταση της ασφάλειας μιας οδού στο στάδιο προγραμματισμού, σχεδιασμού ή λειτουργίας από μια ανεξάρτητη ομάδα ειδικών σε θέματα οδικής ασφάλειας.

Οι κύριες ενότητες ενός Ελέγχου Οδικής Ασφάλειας περιλαμβάνουν:

  • Σήμανση (οριζόντια και κατακόρυφη)
  • Ασφάλεια (στηθαία ασφαλείας, περίφραξη
  • αυτοκινητοδρόμου)
  • Ηλεκτροφωτισμό
  • Κατάσταση Οδοστρώματος
  • Θέματα Χάραξης της Οδού και των
  • Κόμβων
  • Ορατότητα
  • Χαρακτηριστικά του παρόδιου χώρου