Σχέδιο Αστικής Προσβασιμότητας (ΣΑΠ)

Στόχος του Σ.Α.Π. είναι να προσδιορίσει τα σημεία των απαιτούμενων διαμορφώσεων, επεμβάσεων και κατασκευών και τις προσβάσιμες γραμμικές διαδρομές μεταξύ αυτών ώστε να δημιουργείται σε επίπεδο δήμου ένα δίκτυο προσβάσιμων μετακινήσεων στην αρχή της «προσβάσιμης αλυσίδας» προς βασικές κοινόχρηστες και κοινωφελείς χρήσεις. Ωφελούνται άτομα με μειωμένη κινητικότητα, τυφλοί, γενικότερα όλα τα άτομα ΑμΕΑ, αλλά και όλοι οι ευάλωτοι χρήστες της οδού (κυρίως πεζοί) που πλέον με το ΣΑΠ εξασφαλίζεται η ανεμπόδιστη, ασφαλής και βιώσιμη κινητικότητά τους εντός της πόλης.

Οι κύριες δράσεις του ΣΑΠ περιλαμβάνουν:

  • πρόβλεψη ελεύθερης ζώνης όδευσης πεζών και όδευσης τυφλών
  • δημιουργία επιφανειών ισόπεδων, συνεχών, σταθερών, αντιολισθηρών, με επιμελές αρμολόγημα, που δεν επιβαρύνουν τη βάδιση και την κύλιση του αναπηρικού αμαξιδίου
  • πρόβλεψη ραμπών καταλλήλων προδιαγραφών στα σημεία που επιβάλλεται σύνδεση της στάθμης του πεζοδρομίου με τη στάθμη του οδοστρώματος
  • πρόβλεψη προσβάσιμης σήμανσης
  • προσβάσιμες νησίδες και διαβάσεις
  • προσβάσιμοι χώροι πρασίνου
  • πρόβλεψη ειδικών θέσεων στάθμευσης για τα οχήματα των ατόμων με αναπηρία
  • πρόβλεψη κατάλληλης σύνδεσης με ράμπα καταλλήλων προδιαγραφών της στάθμης του χώρου στάθμευσης με τυχόν παρακείμενο πεζοδρόμιο