Μελέτες στάθμευσης

Η στάθμευση αποτελεί παράγοντα στον σχεδιασμό για βιώσιμες κοινότητες. Η σημασία των μελετών στάθμευσης έγκειται στον εντοπισμό ανισορροπιών προσφοράς/ζήτησης, την αξιολόγηση της ασφάλειας και της συμφόρησης και την παροχή λύσεων που βελτιώνουν την αστική κινητικότητα και αντιμετωπίζουν καλύτερα τις προκλήσεις, με τελικό στόχο τη σύνθεση μίας συνολικής ποιότητας ζωής.

Τα διάφορα στάδια μιας μελέτης στάθμευσης περιλαμβάνουν:

  • Έρευνα πεδίου και συνθήκες στάθμευσης στην περιοχή επιρροής.
  • Ανάλυση κυκλοφορίας στην περιοχή επιρροής.
  • Μελέτη ζήτησης και προσφοράς στάθμευσης στην περιοχή επιρροής
  • Γενική διάταξη σταθμού και κυκλοφοριακά χαρακτηριστικά (σχεδιασμός σταθμού, διαρρύθμιση θέσεων, επικοινωνία ορόφων, σήμανση, διαμόρφωση εισόδων, εξόδων και χώρων αναμονής, πρόσβαση στο σταθμό, σύστημα εξυπηρέτησης οχημάτων σταθμού, συνολική χωρητικότητα).