Σχεδιασμός Κόμβων

Οι κόμβοι αποτελούν σημαντικό μέρος ενός οδικού δικτύου επειδή, σε μεγάλο βαθμό, η ασφάλεια, η ταχύτητα, το κόστος λειτουργίας και η κυκλοφοριακή ικανότητα στο οδικό δίκτυο εξαρτώνται από την ποιότητα λειτουργίας των κόμβων του. Ο σχεδιασμός κυκλικών κόμβων, στο πλαίσιο μιας στρατηγικής ενίσχυσης της οδικής ασφάλειας σε ισόπεδους κόμβους, κερδίζει ολοένα και περισσότερο έδαφος διεθνώς.

Στόχο των κυκλικών κόμβων αποτελεί η άνετη, ταχεία και πρωτίστως ασφαλής κυκλοφορία των οχημάτων που κινούνται στην περιοχή του κόμβου, είτε αστική είτε υπεραστική.

Οι κύριες δράσεις περιλαμβάνουν:

  • Εισαγωγή & εξέταση του πεδίου εφαρμογής και των περιορισμών του οδηγού.
  • Σχεδιασμός κυκλικού κόμβου
  • Γεωμετρικός σχεδιασμός
  • Συσκευές ελέγχου κυκλοφορίας
  • Φωτισμός κυκλικού κόμβου
  • Εξωραϊσμός
  • Κατασκευή
  • Συντήρηση